19 veebruar 2018

Uus õpilaste hindamise kord 20.02.1934

  84 aastat tagasi hakkas Eesti koolides kehtima uus õpilaste hindamise kord, mida kasutatakse tänini, nimelt mindi kolmejärguliselt hindamissüsteemilt (hea, rahuldav, mitterahuldav) üle viiejärgulisele (väga hea, hea, rahuldav, mitterahuldav, puudulik, nõrk).

1933.a oli veel kolmeastmeline hindamine.

Ma ei tea, kuidas algselt oli, aga praegu on hindamine tegelikkuses neljaastmeline, 1 ja 2 on mõlemad ühesugused halvad hinded, ühel on teatav karistusfunktsioon juures.  Umbes samal ajal ilmus ka eeskiri õpilaste käekirja normeerimise kohta. Sinnamaani võis igal õpilasel olla oma käekiri , kuid nüüd anti ette neli tähtede kirjutamise viisi: paiskaldkiri, nöörkaldkiri, paispüstkiri, nöörpüstkiri.Päinurme algkooli lõpetajad 1933. aastal, kohustuslikud 6 klassi on läbitud.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar