29. oktoobriks oli aastaplaan täidetud üle 94%. Pärnu linna artellide vahelises sotsialistlikus võistluses sai artell ”Oktoober” teistkordselt rändpunalipu ja rahalise preemia, millega osutati töötajate kollektiivile suur tunnustus seltsimees Stalinile antud lubaduste eduka täitmise eest. Kuid nõukogude inimestel ei ole omane rahulduda saavutatuga. Suure oktoobrirevolutsiooni 34. aastapäeva eelses sotsialistlikus võistluses võttis artelli kollektiiv uued kohustused: täita käesoleva aasta toodanguplaan juba 7. novembriks ning anda üleplaanilist kasumit 73 000 rubla.
(Töörahva Hääl 1. novembril 1951)