22 august 2019

Õmblusvabriku "Sangar" õmblejad

Tartu õmblusvabrik "Sangar" alustas tööd 1956. aastal. Õmblejate pilt on tehtud algusaastatel Pika tänava tootmishoones. Seinal on väga innustav loosung.

 
Minu sõbra 1927.a sündinud ema, esimeses reas vasakul, oli pärast karistuse kandmist hiljuti saabunud tagasi Eestisse kaugest Nõukogudemaa idaosa vanglast (oli süüdi mõistetud riigi vara raiskamises), üllatav, et õmblusvabriku juhtkond julges võtta tööle sellise minevikuga kommunismiehitajaid.