28 juuni 2015

Kaitsevägi 1995/1998


Kes kaitseväes on teeninud, see tsirkuses ei naera.

Eesti kaitseväe vanasõna.Leidsin seletuskirja 1998.aastal kaitseväele tööd tehes. Selle kirjutanud noorest on praeguseks juba keskealine mees saanud.

Meenub ka üks tolleaegne lugu.
Väeosas oli mitmel pool seintele üks nimi kraabitud, ikka koos trükimusta mittekannatava lausega, kartseri seinal esines see nimi kohe mitu korda. Tekkis juba huvi näha sellist nime kandvat ohvitseri. Ühel hommikul avaneski meil võimalus: kui sisenesime väeosa territooriumile, saime alustuseks kohe sõimata ja ennäe - mehe rinnasildil ilutseski seesama nimi!

Kui hakata jutustama, siis meenub veel.
Oli talv. Meil oli tarvis pääseda laskemoonalattu. Selle ukse ees seisis 24 tundi relvastatud tunnimees, tema selja taga uksel rippus suur tabalukk. Valveohvitser tuli ust lukust lahti keerama, aga võti ei läinud lukuauku. Ma ei tea, mis oleks saanud, kui laskemoona oleks silmpilkselt vaja olnud.  Pusis ja pusis, lõpuks toodi suured tangid ja hammustati tabalukk läbi. Väeosa kaitsevõime oli taastatud! Selgus, et keegi, tõenäoliselt üks tunnimeestest, oli lukuauku nätsu toppinud, mis külmaga kõvaks läks.

Väeosas räägiti meile sellist lugu.
Tol ajal olid moes ellujäämisõppused. Otsustati ajateenijad 5 päevaks ilma toiduta metsa saata. Aga äkki nad ikka päris ilma toiduta ei saa hakkama? Siis osteti suur hulk elus kanu ja lasti metsa lahti.Kevadtorm 2004


21 juuni 2015

Raekülas 1975

Praegu on Eestimaa täis kõikvõimalikke teemaparke, aga 1975.a ei olnud.
Keegi oli Pärnu lähedale Raekülla ehitanud looduslikest materjalidest sellise mõnusa kohakese.

  Suurustest on üsna raske aru saada, aga kui arvestada, et karul on käes päris ämber, siis on see samblast karu aukartustäratavalt suur.
1975.a käis Raekülas Tiina, aitäh!

10 juuni 2015

EKP KK VPK - Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Vabariiklik ParteikoolParteikooli 1973.a lõpualbumist


 Kool asus Kehtnas, esimesel korrusel oli maaparanduse tehnikum, teisel ja kolmandal korrusel parteikool.
Õppeasutus oli partei, nõukogude ja kommunistliku noorsooühingu juhtkonna ettevalmistamiseks.
Sellesse kooli õppima sai ainult partei- või komsomolikomitee suunamisega. Suunatav pidi olema silma paistnud aktiivse tegevusega ametiühingu-, partei, komsomoli- või sporditöös. Enne kooli oli soovitav astuda parteisse või olla partei liikmekandidaat.  

Aastatel 1951-1958 oli samas Kolhooside Esimeeste Ettevalmistamise Põllumajanduskeskkool, 1956-1979 parteikool.


Samuti parteikooli 1973.a lõpualbumist.Enamasti valmistati ette parteifunktsionäre, kuid 1970.a võeti vastu ainus komsomolitöötajate ettevalmistamise grupp, 24 inimest. Pildil ongi selle grupi noored saalis isetegevust tegemas.


Teine pilt samast õhtust.
Koolis õpetati raamatupidamist, agronoomiat, zootehnikat, veterinaariat, poliitökonoomiat jne Ma ei tea, kas oli võimalik millelegi spetsialiseeruda või õppisid kõik ühe programmi järgi, kuid tolle aja kohta sai täiesti korraliku keskerihariduse. Edasiõppimiseks oli Leningradi parteikool.


Veel lõik 1973.a lõpualbumist.

 1973.a lõpetas parteikooli 3 gruppi: 2 parteigruppi ja üks komsomoligrupp. Üks parteigrupp oli 8-klassilise hariduse baasil, õppis 3 aastat, teine partei- ja komsomoligrupp olid keskhariduse baasil ja õppisid 2 aastat. Veel olid albumis segamini lõpetajate ja õppejõudude portreepildid. Tiraaž 160 eksemplari.


Manivald Müüripeal lõpetas selle kooli 1964. aastal:
"Lõpetamisel omistati noorem agronoom-organisaatori kutse, III liigi traktoristi kutsetunnistus ja poliitteenistuse leitnandi auaste."
Manivald Müüripeal "Eluaegne õppimine"Parteikoolis tutvunud ja 1958.a 2.augustil abiellunud Marianne ja Endeli pulmapilt. Noored siirdusid Saaremaale kommunismi ehitama. Kehtnast saadud haridus võimaldas Mariannel töötada kolhoosi pearaamatupidajana ja Endelil agronoomi ja parteisekretärina.04 juuni 2015

Betoonkits

Üks Elva lähedase talu omanik leidis selle betoonlooma oma ostetud valdusest.
Loom on heade proportsioonidega, mis eeldaks suuremat tootmist, armatuuriks olevad vanad plekkkarbid aga kallutavad asjaarmastaja poole. Nii et ei tea, kas neid tehti vormiga ja rohkem või on see pealemätsimisega ainueksemplar.