17 märts 2017

Küüditamisest veel

 Eeriku ja Maarika ema saadeti Balhaši soolakaevandusse, kus ta jäi ellu ainult selle tõttu, et laulda ja tantsida oskas.


Laulmas (aldina mehe osas) ja "Luikede järve" tantsimas (jällegi mehe osas).

 Selliste oskustega inimest tuli hoida, ta toodi kaevandusest maa peale kergemale tööle, Viiu Ettist sai ehitusbrigadir.

Plakatil: Etti kompleksbrigaad kohustub täitma kõik maja nr 2 tööd 1.detsembriks.

Tuli töötada ka eksootiliste loomadega.

 Pärast 7-aastast lahusolekut taas lastega, tõsi küll, veel Siberis.

Elleni pildikastist


 

1 kommentaar: