15 oktoober 2013

TRÜ sõjalise algõpetuse kateeder 1987

Pildid on tehtud 22.02.1987. Pidulik sündmus TRÜ sõjalise algõpetuse kateedris seoses armee ja sõjalaevastiku päevaga 23.veebruaril. Kõik käib nõukaaegse rutiini järgi -pannakse lilli kodusõja kangelaste ausamba jalamile, peetakse kõnesid, antakse aukirju.
2 kuud hiljem on fosforiididemonstratsioon.


1981.a püstitatud mälestussammas August Korgile ja Aleksander Kukele, autorid E.Haggi ja R.Tomingas, Riia tänava ääres sõjalise kateedri maja ees, kus praegu on TÜ Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut. Praegu on see monument ootamas Eesti Ajaloomuuseumi monumentaalskulptuuride pargi avamist.

August Kork 1887- 1937 oli Haaslava vallas sündinud ja Tartus koolis käinud armeekomandör, Moskva sõjaväeringkonna juhataja, sõjaväeakadeemia ülem, Ülevenemaalise Kesktäitevkomitee liige jne. Lasti maha 1937.aastal. 
Haaslava kodulehelt leidsin viite artiklile ajalehes Uus Sõna 15.aug 1935, aga internetis tuuseldades ei leidnud uudisele kinnitust, isegi sellenimelisele Stalini tütrele mitte.

Väikse Eesti suurmeestegi elu määrab juhus. August Kork õppis Nikolai Kindralstaabi Akadeemias ühel kursusel Johan Laidoneriga, on räägitud, et 1918.a algul taheti hoopis Korki Eesti sõjavägede ülemaks kutsuda. Fakt on aga see, et Kork nimetati 14.dets 1918 Eesti Töörahva Kommuuni sõjalise valitsuse konsultandiks ja oli veebr-juuni 1919 Punase Eesti armee staabiülem.
Tsiteerides militaarnetti::
Ühel intervjuul aastal 1937 ... ütles kindral Soots selle seiga kohta järgmist.
"Tundsin Korki üsna hästi. Ta oli otse sädelevalt andekas. Ta pole kunagi olnud kommunist, sest ta oli selleks liiga tark. Ta oli puhtakujuline karjäärisõjamees, rohkem pedagoog kui operatiivohvitser ja talle oli valitsusvorm ebatähtis: tähtis temale oli normaalne karjäär. Eesti oludes ei näinud ta kuigi suuri karjäärivõimalusi ja seepärast suhtus ta leigelt "kodumaa kutsesse" mitte aga vaenulikult. Ka üks "baaba"(eit) mängis vist oma osa selles, et Kork jäi bolshevike kampa. Ühele Eesti sõjaväe esindajale on Kork üsna avameelselt ütelnud, et ta oma "tollast otsust" kahjatseb."" "

Aleksander Kukk 1886-1932 oli samuti Tartu lähedal sündinud ja Tartus koolis käinud armeekomandör, sõjaväeluure ohvitser. Õppis samas Nikolajevi akadeemias, kus Kork ja Laidonergi. Oli Eestimaa Punaarmee operatiivosakonna ülem, osales Vabadussõjas punaarmee poolel, oli 1919.a 16.-18.sept Pihkvas toimunud Eesti - Nõukogude Liidu vaherahu läbirääkimistel Venemaa sõjaline nõuandja. Pärast Vabadussõda Nõukogude-Poola sõjas armee juhataja, nõukogude sõjaväeluure informatsioonilis-statistilise osakonna rajaja.

Klassi seinalt paistab stend Eesti vabastamise lahingutest 1944.aastal.
Sõjaline õpetus TRÜ-s oli üks kord nädalas terve päev, poisse innustas sellest osa võtma vaid teadmine, et siis ei pea kaheks aastaks Nõukogude Armeesse minema, piisab suvisest sõjaväelaagrist.
Tüdrukud selles majas ei käinud, neile õpetati meditsiini, leitnanditeks said kõik.

Sõjalist õpetust on tudengitele tublilt antud, aukirju on palju.
Sõjalises juhtunu kohta liikus ülikoolis palju anekdoote.
Kaks füüsikatudengite lugu:
Loengus räägiti mürsu trajektoorist.
Üliõpilane: "Aga kui kahur külili keerata, siis saab ümber nurga ka lasta."
Õppejõud::"Põhimõtteliselt on see võimalik, aga meil, Nõukogude Liidus ei kasutata."

Õppejõud selgitas aatompommi ehitust: "... tuum ja elektronid selle ümber."
Üliõpilane: "Aga mis tuuma ja elektronide vahel on?"
Õppejõud: "Õhk muidugi." 

Pidulikust koosolekust võtab osa ka prorektor Ants Kallikorm.
TRÜ sõjalise algõpetuse kateedri töökas kollektiiv. Sein on täis plakateid pealkirja all Nõukogude rahva ja tema relvastatud jõudude ajalooline kangelastegu.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar