07 november 2023

Oktoobrikomisjonis

   Tartu linna oktoobrikomisjon arutas oma järjekordsel istungil Tartu kultuurimajade poolt Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 40. aastapäeva tähistamiseks planeeritud pidulike kontsertide repertuaari. (...) Nii esitab segakoor "Heli" koos draamaringiga sõnalis-muusikalise põimiku "Oktoobri teel". (...) Tervishoiutöötajate maja isetegevuskollektiivid valmistuvad samuti esinema sõnalis-muusikalise põimikuga "Eelõhtust piduhommikuni". (...)

 Teise küsimusena vaatas komisjon läbi asutuste hoonete dekoreerimise kavandid. Kui rea asutuste ja ettevõtete dekoreerimine on lahendatud kunstipäraselt ja loominguliselt (autoremonditehas nr 3, õlletehas, kunstimuuseum, kaubastu peahoone, RT "vanemuine"), siis terve rea asutuste ja ettevõtete juhatajad ja ühiskondlikud organisatsioonid on suhtunud sellesse küsimusse vastutustundetult. (...)

 Väga halb on raudteejaama dekoreerimise kavand. Rahule ei saa jääda ka tööstuskombinaadi, keemiatehase, tehase AGE ning naha- ja jalatsite kombinaadi kavanditega.

 Tervishoiuasutuste kavandeist võib ainult sünnitusmaja oma tunnistada rahuldavaks. Tartu Riiklikul Ülikoolil tuleb rohkem tähelepanu pöörata ühiselamute dekoreerimisele, kaubandusosakonnal aga tagada nii kaubastule kui ka teistele kaubandusorganisatsioonidele alluvate kaupluste vaateakende maitsekas kujundamine.

 Ajaleht Edasi, 2.okt 1957.

 

Praegune Kaitseväe Akadeemia hoone 1940. aastal. Foto internetist.

 
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar