23 november 2019

Konstitutsioonipäev

  Väikesele ülemisele sildile on kirjutatud kirurgiaosakond, järelikult on tegemist haiglaga.  Suurt loosungit paigaldavad kaks puhvaikades meest konstitutsioonipäevaks, sest tekst loosungil on selline:  Stalinlik konstitutsioon - kõige demokraatlikum konstitutsioon maailmas!
Ostsin pildi Pihkva antikvariaadist.

 Urmas Kaju on sel teemal avaldanud 2000.a 6.detsembri Päevalehes väga huvitava analüüsi, siin.

 

 
Aga millal oli NSVL konstitutsiooni päev? Kas 5.detsembril või 7.oktoobril?
Ümbrikud 1975 ja 1979.
1977.a võeti vastu uus konstitutsioon, ju siis selle tõttu muutus ka konstitutsioonipäev.

Pisuke lõik 1977.a konstitutsiooni algusest: 

NSV Liidus on üles ehitatud arenenud sotsialistlik ühiskond. Sel etapil, kus sotsialism areneb omaenda alusel, tõusevad üha täielikumalt esile uue korra loovad jõud ja sotsialistliku elulaadi eelised ning töötajad kasutavad üha laialdasemalt suurte revolutsiooniliste võitude vilja.

            See on ühiskond, kus on loodud võimsad tootlikud jõud, eesrindlik teadus ja kultuur, kus tõuseb pidevalt rahva heaolu ning kujunevad välja järjest soodsamad tingimused isiksuse igakülgseks arenemiseks.

            See on küpsete sotsialistlike ühiskonnasuhete ühiskond, kus kõigi klasside ja sotsialsete kihtide üksteisele lähenemise, kõigi rahvaste ja rahvusrühmade juriidilise ja faktilise võrdsuse ning nende vennaliku koostöö alusel on kujunenud uus ajalooline inimühendus – nõukogude rahvas.

            See on töötajate – patriootide ja internatsionalistide – kõrge organiseerituse, ideelisuse ja teadlikkuse ühiskond.

            See on ühiskond, mille elu seaduseks on kõigi hoolitsus igaühe hüvangu  ja igaühe hoolitsus kõigi hüvangu eest.

            See on tõelise demokraatia ühiskond, mille poliitiline süsteem tagab kõigi ühiskondlike asjade efektiivse juhtimise, töötajate järjest aktiivsema osavõtu riigi elust ning kodanike reaalsete õiguste ja vabaduste ühendamise nende kohustuste ja vastutusega ühiskonna ees.

            Arenenud sotsialistlik ühiskond on seaduspärane etapp teel kommunismile.
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar