28 märts 2019

Lenini teosed

  Esimene Lenini teos eesti keeles eri raamatuna ilmus 1918.a ("Nõukogude võimu järjekordsed ülesanded"). Sellele järgnesid mitmed Nõukogude Liidus välja antud tõlked. Eesti Vabariigi ajal Eestis Lenini raamatuid ei ilmunud. Aga koos nõukogude võimuga tulid ka Lenini teosed. Alates 1947.a tegeles Lenini ja marksismi-leninismi klassikute teoste tõlkimise ja trükiks ettevalmistamisega EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut. Lenini teoste suurväljaannet alustati 1948. aastal.


 Osta.ee-st.

Nüüd on valdav osa Lenini ideepärandist, umbes 7000 tema teost ja dokumenti, eesti keeles välja antud, Lenini teoste kogutiraaž ulatub ligi 1 200 000 eksemplarini. Suureks juubeliks (Lenini 100.sünniaastapäev) jõuab eesti lugeja kätte ka V.I.Lenini "Teoste" neljanda väljaande viimane, 45. köide.
 "Keel ja kirjandus", 4., 1970.
Edasi, 4.oktoober 1957


KÕIGI MAADE TÖÖTAJAD ÕPIVAD TUNDMA LENINI TEOSEID
Inimkonna suurim geenius, Kommunistliku Partei Ja Nõukogude riigi rajaja, kogu maailma töölisklassi juht ja õpetaja, jättis maha sisuliselt hindamatu ja väga ma­huka kirjandusliku pärandi. Ta kirjutas kolmekümne aasta jooksul, alates esimestest töödest, mis kannavad 1893. a. daatumit ja lõpetades viimaste töödega 1923. aastast, sadu raamatuid ja brošüüre, tuhandeid artikleid ja kirju , esines arvukate ettekannete ja kõnedega kongressidel, konverentsidel, nõupidamistel ja koosolekutel. Ainuüksi vene keeles avaldatud teoste ja dokumentide arv ületab 10 tuhat eksemplari. Kõik V. I. Lenini teosed ja dokumendid, mis omavad teoreetilist või poliitilist tähtsust, on tõlgitud vene keelest kõikide NSV Liidu rahvaste keeltesse ja ka paljude välisriikide rahvaste keeltesse .

Nõukogude Õpetaja, 16.aprill 1960


Plakat 1958, kunstnik Ene Pikk.

Mäletan, et kuskil 1972-1973 oli väga hea nali sõbrale sünnipäevaks Lenini teoste tellimiskviitung kinkida, see maksis 1 rubla.
 
Kõige viimased Lenini teosed ilmusid meil 1987-1989 sinises tänapäevases köites "Valitud teoste" nime all. Algselt oli komplekt plaanitud 10-köitelisena, kuid jäi pooleli, ilmus ainult 8, kirjastuselt "Eesti Raamat" 7 tükki ja viimane, 8. raamat kirjastuselt "Olion".


...
Sotsialistlikes kohustustes on tähtis koht sellel, kuidas loetakse V. I. Lenini teoseid ja Leninist kirjutatud raamatuid. Kohustustes on ette nähtud, et iga külaraamatukogu lugeja loeb käesoleva aasta jooksul keskmiselt 1-2 V. I. Leninist kirjutatud raamatut. 1. juuli seisuga registreeriti külaraamatukogudes 7565 lugejat. Leninist kirjutatud raamatuid on laenutatud 5784, iga lugeja on seega lugenud keskiniselt 0,76 raamatut.

Näib, et kõik on korras. Kui aga hakata üksikuid raamatukogusid eraldi vaatlema, siis seda öelda ei saa. Võib julgelt kinnitada, et kõik on korras Puurmanis, Tormas, Kaareperes, Rutikveres, Sadukülas, Varbeveres ja Palal. Vastupidine on olukord Adaveres, Kamaris, Nõmaveres, Pajusi-Luigel, Sadalas, Umbusis ja Vaimastveres. Need olid andmed keskmiselt võetuina. Konkreetselt aga luges V. I. Lenini teoseid ja temast kirjutatud raamatuid 1904 täiskasvanut ning 1487 last, sest paljud on lugenud mitut selleteemalist raamatut. Protsentides on need arvud 40 ja 50,7. Erinevates raamatukogudes on protsentuaalsed näitajad väga erinevad. Varbevere raamatukogus on näiteks 74% täiskasvanud lugejatest lugenud raamatuid Leninist. Järgnevad Pala, Rutikvere, Kaarepere, Voldi, Saduküla, Saare, Puurmani jt. raamatukogud.

Pala raamatukogus on 143 täiskasvanud lugejat, raamatuid Leninist on lugenud 91. Rutikveres on täiskasvanud lugejaid 141, raamatuid Leninist on lugenud 82. Äärmiselt vähe inimesi on Leninit lugenud Umbusis, Sadalas, Kamaris, Adaveres, Vaimastveres, Nõmaveres ja Pajusi-Luigel. Umbusi raamatukogus on kõigest 68 täiskasvanud lugejat, raamatuid Leninist luges neist 10. Sadalas on 156 täiskasvanud lugejat, raamatuid Leninist luges kõigest 22.

Õpilastest on raamatuid Leninist rohkem lugenud Puurmani, Kaarepere ja Varbevere lapsed.

Puurmanis on veel ainult üks õpilane, kes pole lugenud ühtegi raamatut Leninist. Tööd tuleb kahtlemata selles vaimus jätkata, sest kohustus näeb ,ette, et iga õpilane loeks aasta lõpuks 3-4 raamatut Leninist. Kohustus on tore ja täitmine samuti. 
...
Ajaleht Punalipp, 24.juuli 1969. Välja otsitud Põltsamaa raamatukogus, siin.

  Postkaart 1975, kompositsioon E.Pikk. (Kas sama, kes 1958.a plakati tegi?)

Naine palub raamatukogust raamatut rahvatantsust. Raamatukoguhoidja soovitab: "Siin on Lenini teos "Üks samm ettepoole ja kaks sammu tahapoole.""

Missugune on maailma parim tantsuõpik? ― Lenini "Üks samm edasi, kaks sammu tagasi". Juba aastaid tantsib Venemaa selle järgi.

 Nadjal maja metsa sees,
väiksest aknast välja vaatab.
Lenin jookseb kõigest väest,
lävel seisma jääb.
Kopp-kopp, lahti tee,
menševikud metsa sees.
Lenin, tuppa tule sa,
teoseid lugema.


 http://www.folklore.ee/~kriku/HUUMOR/soviet.htm

1 kommentaar:

  1. Mul tuli mõni aeg tagasi sel teemal ühe tuttavaga juttu ja nüüd vaatasin ise internetist järgi. Tuttaval oli õigus - ei ole enam eestis raamatukogu, kus sa saaksid Leninit laenutada. Inimestel kodudes ka enam ei ole. Näiteks too "1 saam edasi, 2 sammu tagasi" on olemas Rahvusraamatukogu Tallinna hoidlas ja kauaks teda sealgi hoitakse, kui raamatuid pidevalt suures hulgas juurde trükitakse, aga uusi raamatukogusid ei ehitata.

    VastaKustuta