23 november 2018

Klounid Max ja Lex

1920.-1930-ndatel aastatel oli Eestis tsirkusega tegelevaid inimesi 100 ringis. Väga paljud käisid suviti Soome tivolites tööl, kus töötasu oli kõrgem, esineti ka mujal naaberriikides.

 Kloune ja klounipaare oli päris mitmeid, aga tolleaegsete inimeste mälestuste järgi oli kõige populaarsem klounipaar Max ja Lex. Nad olevat naernud ilmsüüta näoga kõige üle, mis naerda andis, jäädes ise soliidselt intelligentseteks. Läbi naeru jõudis vaatajani ka annus elutõtt.


 Pikk, Lex oli Julius Aleksander Koppel (1893-1935), Einari Koppeli isa.
 Lühem, Max oli kodanikunimega Anton Niilman.

Päevaleht, 5.mai 1927
Eeskawas: Ballett, tantsud, laul, nali ja Max ja Lex. Eeskawa waheaegadel muusika ja tants. Algus kell 9 õhtul ja lõpp - eks ise näe. Sissepääs maksuta.

Lex ja Max.

15.juulil 1935. aastal hukkus Lex Soomes autoõnnetuses (magas kraavisõidu hetkel telgiriidesse mässituna koorma otsas ja murdis kukkudes kaelalüli).
 Max töötas mõnda aega üksi edasi, kuid suri varsti tiisikusse.

Kloun Lexi surmasõit Soomes

Eile juhtus Kukemäel raske õnnetus Soome Tiwoli tsirkuse weoautoga. Tsirkus oli Porist ümber kolimas teise linna, kui mootoririkke tagajärjel weoauto kukkus ümber. Wiiest sõitjast kolm paisati sõidukist wälja, kuna kaks, nimelt tsirkuse kloun eestlane Koppel ja tema abikaasa, jäid ümberkukkuwa weoauto alla. Koppel sai silmapilkselt surma, kuna tema naine toimetati raskete wigastustega Pori haigemajja. Proua Koppel ei olnud tsirkuses tegew, ta oli tulnud ainult oma meest külastama.
Õnnetul kombel surmasaanud Aleksander Koppel on meie wäikelawaartistide keskel tuntud kuju. Ta omal ajal esines edukalt „Rahwateatris" ja teistes wäiketeatrites. Peamiseks tegewusalaks temale oli aga tsirkus ja warietee. Ta on esinenud kõigis Eestis töötanud wälistsirkustes ja ".Grand-Marinas". Loomupärase ande ja südamliku huumoriga ta wõitis publiku poolehoiu ja oli meie wäikelawa-artistide hulgas armastatumaid. Lawal ja tsirkusemaneezhis töötas ta juba üle 20 aasta.
Wast weelgi rohkem kui kodumaal oli kloun Lex menukas Soomes, mis on eesti artistidele kujunenud leiwaandjaks. Igal kewadel angazheeriwad Soome lõbustusasutused eestlasi esinema ja Lex oli nende hulgas esimene, keda palgati. Eelmiste aastate eeskujul kloun Lex koos oma partneri Maxiga sõitis käesolewal kewadel 12. mail Soome, kus ta oli palgatud esinema kogu suwe jooksul. Nüüd õnnetu surm katkestas selle heasüdamliku inimese töö wennasrahwa keskel. Kloun Lex oli teises abielus. Esimene abielu lahutati ja naine pojaga wiibib Eestis. Teistkordselt abiellus Lex Koppel Tamara Becki balletistuudio õpilasega. Sellest abielust on Lexil wäike tütreke, kes nüüd jäi waeslapseks.
Maa Hääl, 16.juuli 1935 


Fotod Tiialt ja Aare-Paul Lattiku pereloost.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar