08 juuni 2024

Küpsuskirjand 1949

  Kaks kuud pärast märtsiküüditamist toimusid koolide lõpueksamid nagu ikka, pildil ühe Pärnu kooli lõpetajad.

  

   Abja, 20.mai. (Meie korrespondendilt telefoni teel.)

  Täna hommikul ilmusid Abja Keskkoolis küpsuseksameid sooritama kõik 26 Abja Keskkooli ja 10 Kilingi-Nõmme Keskkooli lõpetajat. Valdav enamik abituriente kirjutas küpsuskirjandi teemal "Põllumajanduse sotsialistlik ümberkorraldamine kui ajalooline murrang Nõukogude Eesti külas".

Nõukogude Õpetaja, nr 20, 22.mai 1949 

 Teine teema oli "A.S.Puškini looming ja selle tähtsus vene ja maailma kultuuri ajaloos", aga seda kirjutasid väga üksikud õpilased.

 Kirjandi kirjutamiseks oli aega 6 tundi.

   Endel M. aga kirjutab veendunult: "Tänavune kevad on kahekordne kevad: kevad looduses ja kevad Nõukogude Eesti talupoja mõttelaadis."

Nõukogude Õpetaja, nr 21, 28.mai 1949Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar