16 juuni 2019

Jalgrattateedest 1932

Jalgratturite soowid.
  Jalgrattasõitjate poolt on sageli nurinat awaldatud, nagu ei hoolitsetawat küllaldaselt jalgrattasõidu teede eest. Hiljuti on esitatud linna kooliwalitsuse juures töötawa spordikomisjoni juhataja poolt palwe linnawalitsusele, milles soowitakse 11 asfalteeritud jalgratta sõiduriba tegemist; ning kuue tänawaääre wabaks jätmist jalgratturitele.
  Linnawalitsuse ehitusosakonnas ollakse arwamisel, et sõiduteede äärde asfalt-jalgrattateede ehitamine läheb kulukaks, wähemalt nende korrashoid. Nagu senised katsed on näidanud, näidatakse hobusemeeste ja autojuhtide poolt äärmist hoolimatust jalgrattateedele. Liikumine raskete koormatega õhukese asfaldiga kaetud teedel, kuigi see sünnib wahest ainult ühe rattaga, lõhub selle juba aasta jooksul. Korrawalwuritel selle järele walwamine käiks üle jõu. Siiski püütakse ehitusosakonna poolt jalgratturitele wastu tulla niipalju kui iganes wõimalik ja loodetakse, et kodanikud ise, eriti hobusemehed ja autojuhid, korda aitaksid pidada.

Postimees, 7.mai 1932.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar