05 september 2017

Paberossidest

  Kauba mahamüümisel avaldab ostjatele mõju kauba nimi, mida püütakse ostjate meelitamiseks panna ka meediasündmuste ja populaarsete isikute järgi. Probleemid tekivad siis, kui on tegemist tervist rikkuvate toodetega nagu näiteks paberossid-sigaretid. Millised on eetilised nimed sedalaadi toodangule?

 
 Uudispabeross „Palusalu"
Käesoleval nädalal ETK tubakatehas laskis uudispaberossina müügile Berliini maadluste olümpiavõitja, kahe kuldmedalimehe K. Palusalu nimelised paberossid „P a l u s a l u". Uued paberossid on valmistatud aroomilistest idamaa väärttubakatest rahva omas ettevõttes.
Puhastatuna kõrvalistest lisandustest, evib tubakasegu pehme maitse, paraja kanguse ja peene aroomi. Karp oma taevasinise värvitooniga on maitsekas. Karbi välisel küljel on kahe kuldmedali äratõmme ja seeskaanel olümpiasangari pilt.
Ühistegelised Uudised, nr 37, 11.september 1936.


Palusalu paberossid ia ETK.
Wäga austatud härra peatoimetaja. Palume Teie lugupeetud lehes lahkesti lubada ruumi alljärgnewaile ridadele. „Olümpialehes" nr. 19. 18. skp. ilmus sõnum, et "Palusalu" nimeliste paberosside wäljalaskmise puhul ETK olewat maksnud härra K. Palusalule tema nime ja pildi kasutamisõiguste eest 1900 kr. Kuna selline sõnum wõib tekitada soowimatuid arusaamatusi meie lugupeetud olümpiakangelasele, siis kinnitame, et see sõnum on rajatud kuuldustele ega wasta tõele. Härra K. Palusalu on andnud nõusoleku ETK-le oma nime kasutada mitte isikliku teenimise sihiga, waid sel teadmisel, et ETK aitab kaasa meie sportliku liikumise arendamisele, toetades wastawaid organisatsioone. Palume, härra peatoimetaja, wõtta wastu meie suurima lugupidamise awaldus. Tallinas, 14. septembril 1980. a. Kõige austusega Eesti Tarwitajate Keskühisus. J. Põdra. B. Sawiste.

Uus Eesti, nr 249, 14.sept 1936

Palusalu paberossid keelati kohe ära kui jõukarastusliikumisele sobimatud. 


  Väga tuntud olid Ahto Walteri auks nimetatud "Ahto" paberossid.

  Ahto Walter oli esimene ümber maailma purjetanud eestlane.
18-aastasena purjetaski Ahto koos venna Kõuga väikse, avamere jaoks kõlbmatu purjepaadiga üle Atlandi ookeani ning tegi seda järgneva kolme aasta jooksul kokku viiel korral. Oma uljusega saavutas Ahto Valter kiiresti rahvusvahelise tuntuse ning vanemate kogenud meremeeste lugupidamise. Austusavaldustes on Ahtot postuumselt nimetatud ka oma aja maailma parimaks soolopurjetajaks. 1938. aasta novembris alustas Ahto koos oma naise, 14-kuuse poja Teddy ning lisaks veel 13 teise jõukama kaasreisijaga New Yorgist ümbermaailmasõitu purjelaeval “Ahto”.
 Siit
 Tema reisidest on säilinud palju pilte ja 16mm must-valget ja värvilist filmi, millest kokku pandud film pidi linastuma 2016.a lõpus.

 Eestiaegsed paberossid, aga sobiksid hästi ka Nõukogude aega.

Suurepärane kujundus.

 1940. aastal muutus kõik, alloleval pildil on näha, kuidas Lafermest sai Leek, üldine väljanägemine on sama, tagaküljel muutusid logo ja tekstid, aga šrift ja paigutus on säilinud.
 Reklaami ei olnud enam vaja, sest kaubast oli niigi puudus, selle korvamiseks tuli inimesi poliitiliselt harida, poliitharidustööks sobis suurepäraselt ka paberossikarp.
Paberossid "Võit" - saluut Pika Hermani ja punalipuga."Elagu 1.mai!" - väike lisandus Lemmik-suitsudele.


12.üldlaulupeo suitsud 1947. aastast.

 Karbid Koogi turismitalust ja Osta.ee-st

 

2 kommentaari:

  1. Palusalu paberossid asendati kohe 1936. a. septembris uudissordiga Kuldmedal, mis jäi ETK tubakatehasel tootmisse mitmeks järgmiseks aastaks. Nime muutmisest ilmus Rahvalehe esiküljel 28. septembril 1936 reklaamartikkel.
    Varem oli meie kuulsustest paberossipakile pandud maadleja Jaan Jaago (Tartu Tubakavabrik, 1933-34) ja Pinna (Laferme, 1926-27). Välismaistest tegelastest näiteks Amundsen, Bismark, Napoleon, Kasanova ja Scherlok.

    VastaKustuta
  2. Väga huvitav, aitäh! Otsin selle artikli välja.

    VastaKustuta