17 oktoober 2015

Kavilda algkool 1920, 1921, 1922

Kooli on läbi aegade lõputult reformitud ja samas on kõik väga samaks jäänud.

16.aprill 1920
Haridusministeerium edastab koolidele Vabariigi valitsuse otsuse varustada õpetajate perekondi:
1)heeringaid ehk silku 10 naela kuus:
2)rasvaineid 2 naela kuus;
3)kartuleid 2 naela päevas;
ühekordselt ülikonnariiet,
                    pesuriiet,
                    saapaid ja
                    tallanahka.


3.-4.jaanuar 1921
Tartus toimuvad ülemaalised õpetajate päevad, kus arutatakse maaõpetajate majanduslikku olukorda.

13.mai 1921
Riigikogu võtab vastu õpetajate palgaseaduse, millega õpetajate palgad tõstetakse samale tasemele riigiteenistujatega.

16.-18.juuni 1921
Tallinnas toimub Tütarlaste Kommertskooli ruumes Eesti õpetajate V kongress, kus tähelepanus kooliuuenduse ja võõrkeelte õpetamise küsimused. 21.nov 1922
Haridusminister H.Bauer kinnitab koolide õpilasringide (karskus-, spordi-, muusika jm) normaalpõhikirja, mille järgi ringide eesmärgiks peab olema kasvatada õpilaste algatusvõimet ja püsivust, luua idealistlikku meeleolu ning äratada õpilaste kohusetunnet iseenda, ligimese ja oma isamaa vastu.

28.dets 1922
Esmakordne rahvaloendus Eesti Vabariigis näitab, et 78,9% rahvastikust on algkooli, 7,6% keskkooli ja 1,1% kõrgharidusega.

Heino Rannap "Eesti kooli ja pedagoogika kronoloogia" Kas Kavilda algkool suletakse? Kavilda vallas on kaks 2-klassilist algkooli: üks, mis kuulub Puhja 6 kl. algkooli juure, ja teine Kavilda algkooli nimeline. Esimesesse on igal aastal õpilaste tung suur, kuna selle algkooli 1. ja 2. klassis õpib alati üle 40 lapse. Kavilda algkooli 1. ja 2. klassis sellevastu on õpilaste arv iga aastaga vähenenud, ja 1936. / 37. õppeaastaks on ettenäha kokku ainult 15 õpilast. 

 Postimees, 21.07.1936 (Ringi ümber kodumaa. Tartumaalt.)


  Tartumaa koolivõrk kinnitati. Täna saabus haridusministeeriumilt teade Tartumaa koolivalitsusele, et ministeerium on kinnitanud maakonna koolivõrgu. ... Võrreldes möödunud aasta koolivõrguga, on tänavu Tartumaal koolivõrk vähenenud kahe algkooli võrra. Nimelt tulid sulgemisele Tähtvere valla Ilmatsalu ja Kavilda valla Kavilda algkoolid, mis mõlemad töötasid ühe klassikomplektiga. Eeloleval kooliaastal jäävad seega Tartumaal töötama 168 algkooli 411 klassikomplektiga.

Postimees, 14.08.1936 (Tartu teated)
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar