10 oktoober 2014

Liisuvõtmisest 1911

1874.a kehtestati Venemaal üldine sõjaväekohustus. Enne seda olid alguses nekrutid 20 aastat teenistuses, hiljem 10 +5 aastat reservis. Aga 1874.a lühenes teenistus maaväes 6 aasta peale tegevteenistuses + 9 reservis,  I Maailmasõja alguseks oli teenistus maaväes 3 aastat + 15 a reservis.  Sõjaväekohustus algas 21-aastaselt ning sõjaväkke võeti alati vähem mehi, kui 21-aastaseid oli. Minejad selgitati välja liisutõmbamisega. Liisku tõmmati vaid kord elus, 10-st kutsealusest pidid sõjaväkke minema umbes 3. Need, kellel vedas, arvati maakaitseväkke ja kutsuti välja vaid sõja ajal.

Tere!
Arvasin, et sa varsti kodu tuled, aga wend ütles, et sa weel 3 nädalaks senna jääd. Otan sind üksi on igaw, Pühapäev wedele mööda linna, wihma sajab - Leppik on ka wesises meeleolus alati -Otto Tito tuli "inglismaalt" liisku wõtma, ei ustut et lühikese nägemisega on, saadeti 3 päewaks kroonu hospidali "uurimiseks" tuli mulle täna uulitsal wastu silma karvad tulega ära põletut - nalja mees. See wist aitab. Kuradi tola.
Hüwaste! Riks

Maidla mõisaid oli Eestimaal mitu tükki, kaart paistab olevat enne päralejõudmist seigelnud.


Antikvariaadist.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar